Conferència Març 2015. Dones al límit: la capacitat de resiliència en les dones