Conferència Juny 2015. Algunes reflexions sobre la parella avui dia