Conferència Febrer 2016. Relacions personals i sexualitat en el segle XXI