Conferència Gener 2018: "Aproximació a una psicologia de les creences humanes"