Conferència Febrer 2018: "Estudis sobre les malalties neurodegeneratives i l'energia mitocondrial"